Praca elastyczna i dobrze opłacana

Nie wszystkie zawody są nudne i słabo płatne. Jest wiele nowoczesnych zawodów, w których tempo pracy i dynamika nie pozwolą usiedzieć w miejscu, a tym samym – sprawią, że ani chwili nie można się nudzić. Jednym z nich jest inżynier sprzedaży, który łączy w sobie typową pracę biurową z aktywnym pozyskiwaniem klientów w ich siedzibach.

Praca biurowa wykonywana w biurze danej firmy to rozpoznawanie potrzeb klientów – analiza rynku zbytu. Jest to również opracowywanie korzystnych ofert handlowych, które mają szansę sprzedaży danego produktu u konkretnego klienta. Zadaniem inżyniera sprzedaży jest przede wszystkim dotarcie do potencjalnych klientów, zrozumienie i przeanalizowanie ich potrzeb, a następnie przygotowanie dla nich najkorzystniejszej oferty handlowej. Wszystko ma na celu sprzedaż danego produktu i zarobienie jak największych pieniędzy dla swojego pracodawcy.

Praca ta jest elastyczna, ma nienormowany czas pracy. Oznacza to, że w przypadku choroby dziecka część pracy można wykonać w domu lub w dogodnym dla inżyniera oraz klienta czasie, niekoniecznie w sztywnych ramach czasowych od 8 do 16. Jest tez bardzo dobrze opłacana, szczególnie w dużych miastach z dużym rynkiem zbytu oraz jeśli inżynier sprzedaży wykaże zadowalające efekty sprzedaży.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *