Planowanie sprzedaży

Sprzedaż to złożony ciąg działań, czynności zmierzających do przekazania produktu lub usługi klientowi w zamian za odpowiednią cenę. Na proces ten składa się zarówno wycenianie produktu, jego reklamowanie, pozyskiwanie klienta i kosztów pozyskania oraz wiele innych elementów.

Pracując w dużej firmie sprzedażowej nie sposób pracować w dziale handlowym bez planu sprzedaży. Brak planu może spowodować zbyt duże nadwyżki i niewielkie zyski, jak również sytuację przeciwną kiedy sprzedaż przewyższy dostępność produktów. Obydwie sytuacje są niekorzystne dla firmy dlatego plany i prognozy sprzedaży, zarówno roczne jak i miesięczne a nawet dzienne są konieczne. To właśnie tym zajmuje się inżynier sprzedaży.

Planowanie jest zadaniem wtórnym, bowiem najpierw muszą powstać opracowania statystyczne prognozy. Prócz planu istotne są działania wspierające umiejscowione w czasie, a  wzmagające sprzedaż. W mniejszych firmach wygląda to nieco inaczej. Inżynieria sprzedaży często jest stosowana nieświadomie przez właścicieli firm handlowych. Brak wyodrębnionego stanowiska w tym celu wcale nie oznacza, iż w firmie się nie planuje i nie analizuje procesów sprzedażowych.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *