Kierownik Sprzedaży

Kierownik Sprzedaży
Miejsce pracy: Katowice

 

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie przede wszystkim:
 • przygotowywanie kompleksowych ofert i budżetów,
 • aktywna sprzedaż usług oferowanych przez spółkę Zarmen Zakład Elektrobudowa,
 • opieka nad powierzonym obszarem sprzedażowym (południe Polski),
 • realizacja powierzonego budżetu sprzedażowego,
 • ścisła współpraca z zespołem sprzedażowym oraz działem technicznym,
 • udział w negocjacjach z Zamawiającym,
 • analiza dokumentacji przetargowej (SIWZ, PFU, dokumentacja projektowa, projekt umowy),
 • analiza techniczna i cenowa ofert od poddostawców,
 • analiza rynku,
 • uczestnictwo w targach i sympozjach,
 • przygotowywanie raportów i działań sprzedażowych dla bezpośredniego przełożonego.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego technicznego, preferowane kierunki: elektrotechnika, elektronika, automatyka i robotyka (minimum 2 lata doświadczenia w aktywnej sprzedaży),
 • znajomości PZP
 • wiedzy na temat rynku, producentów i firm branżowych,
 • umiejętności negocjacyjnych,
 • dobrej znajomości pakietu Office,
 • prawa jazdy kat. B,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • chęci rozwoju w obszarze sprzedaży,
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w spółce należącej do dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej o ugruntowanej pozycji rynkowej i plasującej się w rankingu Forbes 100 największych firm prywatnych w Polsce,
 • wynagrodzenie dostosowane do posiadanych umiejętności i doświadczenia,
 • możliwość doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleń,
 • możliwość awansu,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • pakiet świadczeń socjalnych, m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie.
Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia wraz z wybraną klauzulą zgody na przetwarzanie danych:

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ZARMEN Sp. z o. o. przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Informujemy, że:

 • Administratorem podanych przez kandydata danych osobowych jest ZARMEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51;
 • podanie danych jest dobrowolne, lecz wymagane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
 • podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom;
 • podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji;
 • kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • uczestnik rekrutacji ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie.