Inżynieria sprzedaży

Nazewnictwo zawodów się zmienia w czasie, ale też powstają co rusz to nowe profesje o których jeszcze kilka lat wcześniej nikt nie śnił. Przybywa zawodów w zakresie informatyki, budownictwa i technologii, ale nie ubywa zawodów w handlu i sprzedaży usług.

Handel wciąż się rozwija dzięki czemu przybywa osób wyspecjalizowanych w  wąskich dziedzinach handlu. Podobnie jak technolog żywności, tak samo oryginalnie brzmi profesja jaką jest inżynier sprzedaży. Tymczasem to fach jaki warto posiąść.

Inżynier sprzedaży to osoba pracująca w handlu jednak od strony technicznej. Nikt chyba wątpliwości nie ma co do tego, że każdą transakcję należy zaplanować, przygotować. Sprzedaż na szersza skalę wymaga opracowania odpowiedniego schematu dla danej grupy klientów jak i produktów, czy usług. Firmy ogólnopolskie, czy też światowe zatrudniają zespoły inżynierów sprzedaży, którzy wespół z pracownikami poszczególnych odcinków procesu sprzedaży ustalają i wypracowują optymalne procedury sprzedaży, dbając o efektywność i maksymalizacje obrotów firmy.

Poniekąd inżyniera sprzedaży można przyrównać do analityka, jednak jest to praca bardziej twórcza, chociaż bazująca na doświadczeniach, danych i sprawdzonych rozwiązaniach.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *